søndag 22. april 2012

Ventelisten ...


Interessen for å bli med i "Sveins minneturnering" har de seneste årene langt oversteget hva som det går an å få plass til i Oslo Schakselskaps eksklusive lokaler på Bogstadveien 30.
For å kunne fastholde konseptet om å få til en relevant turnering for deltakere av alle kategorier - barn som voksne og fra begynnere til profesjonelle - har vi valgt å "styre" påmeldingen slik at spillere av alle kategorier blir representert.
Alle som ønsker å bli med vil derfor bli satt på "Ventelisten" vår frem til den endelige deltakerlisten fastlegges tidlig på året 2013. Frem til da vil kun særlig inviterte, heriblant de som har deltatt i fire eller alle de fem første minneturneringer for Svein Johannessen bli prioriterte. Det sammen gjelder en rekke tittelspillere og utenlandske deltakere.
Ønsker du å bli med i 2013 oppfordres du derfor til å melde deg på straks til bjarke@sahl.no

Til minne om Svein ...


Sveins minneturnering ble spilt for første gang i juni 2008, sommeren året etter at Svein Johannessen gikk bort. Turneringen, som i første var omgang tenkt som en særegen bårebukett, har siden utviklet seg til å bli en fast årlig internasjonal begivenhet i Oslo Schakselskap i Oslo. Alt takket være den økonomiske støtten og innsatsens fra en rekke ildsjeler, klubben, kretsen og eksterne sponsorer. En takk til dere alle!
Les gjerne mer om Svein på http://no.wikipedia.org/wiki/Svein_Johannessen eller i Øystein Brekkes biografi http://www.sjakkbutikken.no/produkter/sjakkmesteren-svein-johannessen/